Minggu, 28 November 2010

Batik Banyumas

Batik Tulis, Banyumas.

Batik Tulis Banyumas ialah produk industri tekstil kerajinan rakyat Banyumas sing duwe motif khas lan dadi salah siji jenis utawa corak Batik Jawa Pusat produksi Batik Banyumas ialah nang Sokaraja, Banyumas.
Industri Batik Banyumas siki mandan redup merga kalah soal pengelolaan (utamane manajemen usaha) karo batik liyane. Masa jaya batik Banyumas ialah sekitar tahun 1965-an nganti 1970-an.
Siki Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas wis molai berusaha membantu para pengrajin lan usaha-usaha Batik Banyumas misale ngewajibaken pegawai Pemkab nganggo kelambi Batik dina-dina tertentu.
Motif Batik Tulis Banyumas

 Motif  1
 Motif 2
 Motif 3
 Motif 4 
 Motif 5
 Motif 6
 Motif 7
 Motif 8
 Motif 9
 Motif 10
 Motif 11
 Motif 12
 Motif 13
 Motif 14
 Motif 15
 Motif 16
 Motif 17
 Motif 18
 Motif 19
 Motif 20
 Motif 21
 Motif 22
 Motif 23
 Motif 24
 Motif 25
 Motif 26
 Motif 27
 Motif 28
 Motif 29
 Motif 30
 Motif 31
 Motif 32
 Motif 33
 Motif 34
 Motif 35
 Motif 36
 Motif 38
 Motif 39
 Motif 40
 Motif 41
 Motif 42
 Motif 43
 Motif 44
 Motif 45
 Motif 46
 Motif 47
 Motif 48
 Motif 49

STOCK
Example.

         Pemakaian Baju Batik Banyumas pada acara kirab Kabupaten Banyumas                                     Kain Jarit Motif Banyumasan